Szkoła dziś


budynekObecnie szkoła liczy 66 nauczycieli i 936 uczniów, uczących się w 27 klasach o profilach: matematyczno-fizycznym, matematyczno-informatycznym, matematyczno-angielskim, biologiczno-chemicznym, humanistycznym, prawniczym i dziennikarskim.

Zwiedzanie zacząć wypada od auli. Tu odbywają się ważniejsze uroczystości, akademie, spotkania z ludźmi powszechnie znanymi, których warto poznać bliżej, jak ks. Józef Tischner, Bronisław Geremek, Janusz Korwin-Mikke, ks. Arkadiusz Nowak, prof. Kazimierz Korus, prof. Andrzej Hrynkiewicz, czy dr Zdzisław Kopera. Również w auli młodzież wystawia przygotowane przez siebie spektakle teatralne, czerpiąc z klasyki i sięgając po Fredrę, jak i zmagając się z trudną materią repertuaru współczesnego, o czym świadczy oklaskiwany "Scenariusz dla trzech aktorów" Scheffera. Sala gimnastyczna nigdy nie jest pusta, oprócz lekcji wychowania fizycznego odbywają się tu zajęcia SKS-u, co owocuje I miejscem w konkursie "Sport dla wszystkich" zajmowanym przez szkołę od kilku lat. Uczniowie I Liceum uczestniczą we wszystkich imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez Zarząd Wojewódzki Szkolnego Związku Sportowego, oraz inne instytucje sportowe i społeczne.

Dopełnieniem sali staje się dla miłośników sportu i wyczynu mała siłownia. Szkoła dysponując tak dużą salą gimnastyczną ma to szczęście, że może rokrocznie organizować bale studniówkowe, na których wszyscy bawią się wyśmienicie, a które inauguruje zawsze wspaniale i z rozmachem tańczony polonez.Tu również abiturienci piszą egzaminy maturalne. Na parterze oraz pierwszym piętrze gmachu mieszczą się pracownie informatyczne wyposażone w komputery nowej generacji. I Liceum jako pierwsza szkoła w Tarnowie włączyła się w prace mające na celu zainstalowanie węzła INTERNET-u w budynku liceum. Kontrahentami są inne szkoły, instytucje, firmy, urzędy w mieście. Sieć Internetu wzbogaca ofertę I LO o nowe możliwości kształcenia młodzieży, która od lat żywo interesuje się informatyką. Ładna, przestronna pracownia geograficzna bogato wyposażona jest w pomoce naukowe. Atutem szkoły jest ruch turystyczny. I Liceum jako jedyna szkoła średnia w Tarnowie jest organizatorem własnego rajdu im. Kazimierza Brodzińskiego. Obok licznych rajdów, złazów, obozów uczniowie biorą udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych do tak atrakcyjnych turystycznie miejsc jak Włochy, Grecja, czy stolice państw europejskich: Paryż, Londyn, Bruksela, Amsterdam. Centralne miejsce na I piętrze zajęła szkolna biblioteka, mająca w swych zbiorach ponad 25 tys. tomów. Można tu książkę wypożyczyć, można też w czytelni przygotować się do lekcji. Nauczyciele fizyki nawiązali kontakty z Uniwersytetem Jagiellońskim, co zaowocowało cyklicznymi wykładami w Instytucie Fizyki UJ, w których biorą udział uczniowie I Liceum. Profesorowie matematyki są inicjatorami zajęć dla uczniów szkół podstawowych zainteresowanych przedmiotami ścisłymi: matematyką, fizyką, informatyką. Szkoła dysponuje bogatą i nowocześnie wyposażoną, m.in. w filmotekę, pracownią biologiczną, w której doświadczeni pedagodzy przekazują swoją wiedzę przyszłym biologom, lekarzom, czy farmaceutom. Wielu spośród nich to laureaci olimpiady biologicznej. Stosunkowo nową pracownią jest pracownia ekologiczna. W szkole działa bardzo aktywnie Polski Klub Ekologiczny zaangażowany w różne akcje, m.in. sprzątanie świata, a wraz z kołem Młodych Pedagogów zorganizował sympozjum naukowe z okazji Światowego Dnia AIDS. II piętro opanowali humaniści. Tu znajduje się pracownia języka polskiego, przypominająca swoim wystrojem o historii i tradycji. Obok znajduje się pracownia historyczna i języka angielskiego, tu można skorzystać ze szkolnej anteny satelitarnej. I Liceum oferuje zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego i łaciny. Wśród uczniów szkół podstawowych powodzeniem cieszą się organizowane przez I LO konkursy języka angielskiego i niemieckiego. Starsi mogą stanąć w szranki w również organizowanym przez szkołę Konkursie Wiedzy o Antyku. Uczniowie I LO chętnie biorą udział w konkursie recytatorskim, ortograficznym, jeżdżą do teatrów krakowskich. Tradycją już stało się uczestnictwo w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szkoła już od kilkunastu lat jest organizatorem Tarnowskich Konfrontacji Muzycznych. Wędrując po szkole wypada zatrzymać się przed galerią stale uzupełnianych portretów laureatów olimpiad, spojrzeć na współczesne tabla. Od lat tradycyjnie najlepszemu absolwentowi szkoły wręczany jest uroczyście medal Semper Primus. Zanim opuści się mury I Liceum warto wstąpić do chętnie odwiedzanej przez wszystkich kawiarenki "Puls", która wrosła już w krajobraz szkoły. Tu można coś zjeść, pogadać i odpocząć po lekcjach.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu