Biblioteka szkolna i wolontariat biblioteczny ILO zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie Moje książkowe zacisze.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie samodzielnie lub grupowo zdjęcia albo rysunku przedstawiającego chwile spędzone z książką . Rysunek może zostać wykonany dowolną techniką w formacie A4. Należy złożyć go w bibliotece szkolnej w terminie do 22 marca 2019 r. , a zdjęcia - w formacie pliku JPG lub PNG- dostarczyć na pendrive lub innym nośniku. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Zgody na przetwarzanie danych .

Regulamin konkursu czytelniczego „Moje książkowe zacisze”

Organizator: Biblioteka szkolna i wolontariat biblioteczny

Adresaci: uczniowie ILO

Cele:

 • - rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów

 • - zachęcanie do korzystania ze szkolnej biblioteki

 • - rozwój kreatywności

Warunki uczestnictwa:

 • - zadaniem konkursowym jest wykonanie samodzielnie lub grupowo zdjęcia albo rysunku przedstawiającego chwile spędzone z książką ( grupa może liczyć nie więcej niż 5 osób)

 • - rysunek może zostać wykonany dowolną techniką w formacie A4. Należy zostawić go w bibliotece szkolnej - do 22 marca 2019 r.

 • - zdjęcie w formacie pliku JPG lub PNG należy dostarczyć na pendrive lub innym nośniku - do 22 marca 2019 r.

 • - warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie zgody na przetwarzanie danych ( formularz znajduje się w bibliotece szkolnej)

 • - rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagródodbędzie się 28 marca w bibliotece szkolnej o godzinie 11.45

  Kryteria oceny prac:

  • - zgodność z tematem konkursu

  • - oryginalność i pomysłowość

  • - estetyka wykonania

   Jury i nagrody:

 • - prace oceni Komisja Konkursowa

 • - laureaci 3 pierwszych miejsc otrzymają dyplomy oraz nagrody

 • - najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w szkole na wystawie i opublikowane na stronie internetowej szkoły