"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to ażeby bardziej był, a nie tylko miał"
(JAN PAWEŁ II)

 

1. Organizacja roku szkolnego 2021/2022

- rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2021

- zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2021 - 1.01.2022

- ferie zimowe: 15.01 - 28.01.2022

- ferie wiosenne: 14.04 - 19.04.2022

- zakończenie zajęć w klasach trzecich: 29.04.2022

- egzamin maturalny: 04 - 20.05.2022

- testy diagnostyczne: 20 - 23.06.2022

- zakończenie roku szkolnego: 24.06.2022

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:   

 

     1 września 2021

     14 października 2021

     12 listopada 2021

     2 maja 2022

     4, 5, 6, 9 maja 2022

     17 czerwca 2022

      

2. Zespół wychowawców w roku szkolnym 2021/2022

 I A - dr Janusz Kowal
I B - mgr Anna Żak
I C - mgr Anna Komendacka
I D - mgr Agnieszka Wrzesień
I E - dr Paulina Minor-Wróblewska
I F - mgr Agnieszka Szewczyk
I G - mgr Maria Szwedo

II A - mgr Ewa Dembicka
II B - mgr Olga Jędrusiak
II C - mgr Małgorzata Krupa-Wróbel
II D - mgr Iwona Stec-Bień
II E - dr Grażyna Potępa
II F - mgr Marek Foszcz

III A - mgr Barbara Koprowska
III B - mgr Irena Jodłowska
III C - mgr Katarzyna Kliś
III D - mgr Barbara Mikulska
III E - mgr Urszula Świerczek
III G - mgr Wojciech Krakowski

III Ag- mgr Lucyna Frączek
III Bg- mgr Agnieszka Szewczyk
III Cg- mgr Małgorzata Janiczek
III Dg- mgr Renata Żywiec
III Eg - mgr Anna Smoleń
III Fg - mgr Paweł Warzecha

 

3. Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 

Zebrania dla Rodziców klas pierwszych:


02.09.2021, godz. 17:30 - spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami

       

Zebrania i konsultacje wychowawców i wszystkich uczących:

07.09.2021, godz. 17:30 - zebrania kl. II i III 

        09.11.2021, godz. 17.30 - 18.30 - konsultacje

        14.12.2021, godz. 17.30 - 18.30 - konsultacje

        08.02.2022 - godz. 17:30 - zebrania kl. I, II i III 

        29.03.2022, godz. 17.30 - 18.30 - konsultacje

        12.04.2022 - godz. 17:30 - zebrania kl. III po gimnazjum

        31.05.2022, godz. 17.30 - 18.30 - zebrania kl. I, II i III  po szkole podstawowej i konsultacje

              

4. PRAWA DZIECKA

5. INDYWIDUALNY TOK (PROGRAM) NAUKI

6. NAUCZANIE INDYWIDUALNE

7. Harmonogram pracy pedagoga szkolnego i pielęgniarki

PEDAGOG : mgr Barbara Tarnopolska

PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 11.30
WTOREK: 11.00 - 17.00
16.00 - 17.00 (dyżur dla rodziców)
ŚRODA: 7.30 - 11.30
CZWARTEK: 7.30 - 11.30
PIĄTEK: 7.30 - 11.30

PIELĘGNIARKA : Małgorzata Wodzisz

PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 15.00
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA: 8.00 - 15.00
CZWARTEK: 8.00 - 15.00
PIĄTEK: 12.00 - 15.00


Dyżur psychologa ze Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej: wg bieżącego harmonogramu

 

 

8. Rada Rodziców informuje, że istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców w sekretariacie szkoły.

9. Placówki specjalistyczne świadczące pomoc Szkole:

 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tarnów ul. Chyszowska 3, tel. 14 655 99 95

- Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna
Tarnów ul. Szujskiego 25, tel. 14 622 27 96

- Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
Tarnów Rynek 4/3, tel. 14 622 40 43

- Poradnia Specjalistyczna "ARKA"
Tarnów Plac Katedralny 6, tel. 14 621 01 91

- Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Tarnów ul. Szarych Szeregów 1, tel. 14 655 36 36

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Tarnów Al. Solidarności 5-9, tel. 14 626 99 40

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tarnów Al. Matki Boskiej Fatimskiej 9, tel. 14 688 20 20

 

- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
Tarnów, ul. Mostowa 6, tel 14 632 42 61
Dąbrowa Tarnowska, ul Jagiellońska 7, tel. 690 975 975
Lisia Góra, ul Sucharskiego 3a, tel. 690 975 975

 

       10. Dyżur Dyrektora Szkoły - wtorek, godz. 15:00 - 16:00Od dnia 25 stycznia 2005r. Fundacja Semper Primus jest organizacją pożytku publicznego. Mogą Państwo wesprzeć jej działalność przekazując 1 % podatku!!!

 

FUNDACJA I LO w Tarnowie

"SEMPER PRIMUS"
BOŚ O/Tarnów
Nr konta 41 1540 1203 2053 4290 2216 0001
numer KRS: 0000027010