"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to ażeby bardziej był, a nie tylko miał"
(JAN PAWEŁ II)

 

1. Organizacja roku szkolnego 2023/2024

- rozpoczęcie roku szkolnego: 04.09.2023

- przerwa świąteczna: 23.12.2023 - 01.01.2024

          - ferie zimowe: 12.02.2024 - 25.02.2024

- przerwa świąteczna: 28.03.2024 - 02.04.2024

- zakończenie zajęć w klasach czwartych: 26.04.2024

- egzamin maturalny: 07.05.2024 - 24.05.2024

- testy diagnostyczne: 18 - 20.06.2024

- zakończenie roku szkolnego: 21.06.2024

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:   

 

     4 września 2023

     2 maja 2024

     6, 7, 8, 9, 10, 13 maja 2024

     30 maja 2024

      

2. Zespół wychowawców w roku szkolnym 2023/2024

I A - mgr Barbara Koprowska
I B - mgr Marzena Koterbicka-Borys
I C - mgr Paweł Warzecha
I D - mgr Mateusz Sołtyk
I E - mgr Barbara Mikulska
I F - mgr Renata Żywiec
I G - mgr Piotr Kowal

II A - mgr Małgorzata Dulęba-Szpala
II B - mgr Paweł Gucwa
II C - dr inż. Agnieszka Kubala
II D - mgr Krzysztof Horbacewicz
II E - mgr Tomasz Zaucha
II F - mgr Oktawia Targosz
II G - mgr Mirosław Ilków

III A - dr Janusz Kowal
III B - mgr Irena Jodłowska
III C - mgr Anna Komendacka
III D - mgr Agnieszka Wrzesień
III E - dr Paulina Minor-Wróblewska
III F - mgr Agnieszka Szewczyk
III G - mgr Anna Smoleń

IV A - mgr Ewa Dembicka
IV B - mgr Olga Jędrusiak
IV C - mgr Małgorzata Krupa-Wróbel
IV D - mgr Urszula Świerczek
IV E - dr Grażyna Potępa
IV F - mgr Wojciech Krakowski

 

3. Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 

Zebrania dla Rodziców klas pierwszych (spotkanie z Dyrektorem Szkoły w auli szkolnej i wychowawcami):


05.09.2023, godz. 17:00 -  klasy Ia, Ib, Ic, Id

                                   godz. 17:45 -  klasy Ie, If, Ig

 

       

Zebrania i konsultacje wychowawców i wszystkich uczących:

12.09.2023, godz. 17:30 - zebrania kl. II, III i IV 

          07.11.2023, godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje kl. I, II, III i IV 

          12.12.2023, godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje kl. I, II, III i IV 

          06.02.2024 - godz. 17:30 - zebrania kl. I, II, III i IV 

          16.04.2024 - godz. 17:30 - zebrania kl. IV i konsultacje kl. I, II, III i IV 

          04.06.2024, godz. 17:30 - 18:30 - zebrania kl. I, II i III  i konsultacje kl. I, II i III 

              

4. PRAWA DZIECKA

5. INDYWIDUALNY TOK (PROGRAM) NAUKI

6. NAUCZANIE INDYWIDUALNE

7. Harmonogram pracy pedagoga szkolnego i pielęgniarkiPEDAGOG

PONIEDZIAŁEK: 8.20 - 12.20
WTOREK: 11.00 - 17.00
16.00 - 17.00 (dyżur dla rodziców)
ŚRODA: 8.20 - 12.20
CZWARTEK: 8.20 - 12.20
PIĄTEK: 8.20 - 12.20


PEDAGOG SPECJALNY

PONIEDZIAŁEK: 7:30 - 11:10
WTOREK: 14:15 - 19:35
ŚRODA: 10:35 - 19:35
CZWARTEK: 7:30 - 11:10
 

PSYCHOLOG

codziennie: godz. 16:00 - 19:30

 

PIELĘGNIARKA

PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 15.00
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA: 8.00 - 15.00
CZWARTEK: 8.00 - 15.00
PIĄTEK: 12.00 - 15.00 

 

8. Rada Rodziców informuje, że istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców w sekretariacie szkoły.

9. Placówki specjalistyczne świadczące pomoc Szkole:

 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tarnów ul. Chyszowska 3, tel. 14 655 99 95

- Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna
Tarnów ul. Szujskiego 25, tel. 14 622 27 96

- Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
Tarnów Rynek 4/3, tel. 14 622 40 43

- Poradnia Specjalistyczna "ARKA"
Tarnów Plac Katedralny 6, tel. 14 621 01 91

- Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Tarnów ul. Szarych Szeregów 1, tel. 14 655 36 36

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Tarnów Al. Solidarności 5-9, tel. 14 626 99 40

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tarnów Al. Matki Boskiej Fatimskiej 9, tel. 14 688 20 20

 

- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
Tarnów, ul. Mostowa 6, tel 14 632 42 61
Dąbrowa Tarnowska, ul Jagiellońska 7, tel. 690 975 975
Lisia Góra, ul Sucharskiego 3a, tel. 690 975 975

 

       10. Dyżur Dyrektora Szkoły - wtorek, godz. 15:00 - 16:00