Na konkurs wpłynęło 55 prac, które zostały podzielone na cztery kategorie: tekst literacki, rysunek i malarstwo, rękodzieło oraz projekt.

Jury w składzie :

  1. mgr Jadwiga Skolmowska – Dyrektor Liceum
  2. mgr Anna Komendacka
  3. mgr Paweł Warzecha

przyznało nagrody następującym osobom :

W kategorii tekst literacki:

                 I miejsce – Jakub Szczepański

                 II miejsce – Małgorzata Gajda

 W kategorii rysunek, malarstwo:

                 I miejsce – Magdalena Gagatek

                 II miejsce – Anna Baran

W kategorii rękodzieło:

                 I miejsce – Patrycja Zegar

                 II miejsce – Angelika Maliszewska

 W kategorii projekt:

                 I miejsce – Emilia Oleksyk

Wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie i nadesłały swoje prace gratulujemy inwencji twórczej i szerokiego spektrum zainteresowań. Żałujemy, że nie mogliśmy nagrodzić większej liczby prac, bo wszystkie były interesujące i odsłaniały Wasze talenty, ale takie są zasady konkursu. Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu zakończenia roku szkolnego. Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach bibliotecznych w nowym roku szkolnym.