Ogłoszenie wyników konkursu na plakat promujący książkę i czytanie.

Komisja konkursowa w składzie :

1.ks. dr Piotr Pasek – przewodniczący

2. mgr Małgorzata Dulęba – Szpala

3. mgr Jadwiga Skolmowska

przyznała następujące nagrody :

I miejsce: Aleksandra Furmańska i Anna Markiewicz z klasy 3e

II miejsce: Gabriela Gibała z klasy 4c

III miejsce: Oliwia Przetak z klasy 2a

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.