KLUCZ DO POSZUKIWANIA POMYSŁÓW NA PRZYSZŁOŚĆ

  • TYP ARTYSTYCZNY

Osoby, u których dominują cechy tego typu osobowości, charakteryzuje zachowanie umożliwiające wyrażanie swoich idei i pomysłów oraz pewien emocjonalny niepokój. Lubią one piękno i świat sztuki, a także wykorzystywanie własnej wyobraźni i zdolności twórczych. Siebie postrzegają jako osoby kreatywne, otwarte, wrażliwe, o dużej intuicji i potrzebnie niezależności. Inni widzą w nich ludzi oryginalnych, o bogatej wyobraźni, ekspresyjnych, uczuciowych, nonkonformistycznych, chaotycznych.
Przykładowe zawody: muzyk, aktor, plastyk, fotografik, projektant, architekt, dziennikarz, reżyser, wizażysta.

  • TYP BADAWCZY

Ten typ reprezentują osoby dążące do zrozumienia otaczającego świata, poszukujące prawdy, analizujące rzeczy, zjawiska, myśli i uczucia. Osoby te lubią rozwiązywać abstrakcyjne i skomplikowane zadania, podejmować nietuzinkowe problemy i wyzwania, oceniać i tworzyć teorie. Ważną rolę w ich życiu odgrywa nauka. Posiadają wysokie kompetencje analityczne, zdolność uczenia się oraz zdobywania i wykorzystywania informacji. Siebie uważają za osoby o ponadprzeciętnych zdolnościach intelektualnych, skrupulatne i dociekliwe, dobrze znające się na dziedzinie, którą się zajmują. Przez otoczenie są postrzegani jako ludzie inteligentni, wykształceni, racjonalni, krytyczni, niezależni, introwertywni.
Przykładowe zawody: lekarz, farmaceuta, mechatronik, inżynier elektronik, biotechnolog, kulturoznawca, inżynier inżynierii środowiska, programista, politolog.

  • TYP KONWENCJONALNY

Ten typ zwykle reprezentują osoby, które lubią zajęcia i prace związane z danymi, ich porządkowaniem i strukturalizowaniem. Cenią sobie bezpieczeństwo i przestrzeganie norm. Lubią działać zgodnie z planem. Rozwiązują problemy według określonych zasad i procedur, zgodnie z poleceniami zwierzchników. Posiadają dobrze rozwinięte umiejętności administracyjne i arytmetyczne oraz dobrą pamięć. Siebie uważają za osoby zorganizowane, dokładne, odpowiedzialne, wytrwałe, o dużych umiejętnościach. Inni widzą w nich ludzi skutecznych, rozważnych, opanowanych i sumiennych.
Przykładowe zawody: administrator bez danych, administrator sieci informatycznych, ekonomista, prawnik, audytor, inżynier badania jakości, specjalista administracji publicznej, policjant, redaktor wydawniczy.

  • TYP PRZEDSIĘBIORCZY

Osoby reprezentujące ten typ preferują pracę z ludźmi, ukierunkowaną na osiąganie osobistych korzyści. Pragną mieć wpływy, lubią kierować i przewodzić innymi, a także przekonywać ich do swoich pomysłów, celów organizacyjnych lub osiągnięć ekonomicznych. Rozwiązując trudności i problemy, nierzadko działają ryzykownie. Posiadają wysokie kompetencje międzyludzkie, umiejętności przywódcze i wywierania wpływu, zdolności motywowania i pobudzania innych do działania. Siebie postrzegają jako osoby towarzyskie, elokwentne, pewne swojej wartości. Inni widza w nich ludzi ambitnych, energicznych, optymistycznych, zorganizowanych, aktywnych, ale często dominujących i agresywnych, lubiących sławę i pieniądze.
Przykładowe zawody: adwokat, animator kultury, operator obrazu, agent nieruchomości, hotelarz, inżynier transportu (logistyk), doradca podatkowy, specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista ds. bankowości.

  • TYP REALISTYCZNY

Ten typ reprezentują osoby, które rozwiązują problemy głównie przez działanie. Preferują zadania, które podkreślają ich kondycję fizyczną i zręczność. Częściej wybierają kontakt z rzeczami niż z ludźmi. W pracy używają maszyn i narzędzi, ułatwiających im obsługę obiektów, produkcji, przetwarzanie surowców, uprawę roli, hodowlę zwierząt. Cenią sobie status społeczny i władzę. Posiadają wysokie kompetencje techniczne i manualne, umiejętność logicznego myślenia, dużą sprawność fizyczną i bardzo dobrą koordynację ruchową. Siebie postrzegają jako osoby praktyczne, opanowane, sprawne i wytrzymałe fizycznie. Inni widzą w nich ludzi wytrwałych, silnych, szczerych, uczciwych, gospodarnych, pragmatycznych, o konwencjonalnym podejściu do życia.
Przykładowe zawody: inżynier mechanik, inżynier poligraf, inżynier biocybernetyk i inżynierii biomedycznej, lekarz dentysta, inżynier obsługi systemów komputerowych, konserwator dzieł sztuki, żołnierz, pilot, operator kamery.

  • TYP SPOŁECZNY

Osoby reprezentujące ten typ osobowości preferują działanie związane z pracą z innymi: pomagają, doradzają, wyjaśniają, informują, opiekują się i leczą. W pracy posługują się głównie słowami, wyrażając swoje uczucia i pomysły. Przy rozwiązywaniu problemów najczęściej kierują się emocjami. Bardzo ważne są dla nich działania społeczne i etyka. Posiadają wysokie kompetencje interpersonalne (komunikatywność, umiejętność słuchania i rozumienia), zdolność empatii oraz umiejętności edukacyjne. Są zainteresowane ludźmi, otwarte na kontakty, odpowiedzialne, pomocne i przyjazne. Inni uważają je za osoby bezpośrednie i tolerancyjne, często idealistyczne, uczuciowe, rozumiejące, empatyczne i taktowne.
Przykładowe zawody: pedagog, pielęgniarka, psycholog, doradca zawodowy, filolog, sędzia, nauczyciel, fizjoterapeuta, pracownik socjalny.