Poradnik Młodego Przedsiębiorcy – Jak założyć własną firmę?

KROK 1.
Urząd gminy lub miasta – wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Osoby fizyczne lub wspólnicy spółki cywilnej rejestrują się w prowadzonej przez gminę ewidencji działalności gospodarczej.
Na otrzymanym w urzędzie miejskim (gminnym) formularzu piszesz nazwisko i imię, adres swój, adres siedziby firmy (jeśli jej nie masz, to adres prowadzenia działalności), jaką chcesz prowadzić działalność oraz przewidywany termin jej rozpoczęcia. Możesz tu zaproponować swojego pełnomocnika. Nie musi on być u ciebie zatrudniony, ale będzie miał prawo zastępować cię we wszystkich kontaktach z urzędami.
Wpisujesz też pełną nazwę, jaką nadajesz firmie, a także nazwę skróconą. Zgłoszenie składasz w urzędzie właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. Najpóźniej po 14 dniach od złożenia dokumentów otrzymujesz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej twojej firmy.

KROK 2.
Urząd statystyczny
Mając w ręku wpis do ewidencji działalności, udajesz się do siedziby właściwego urzędu statystycznego (najczęściej w powiecie) w celu zgłoszenia twojej firmy do systematyki państwowej.
Otrzymasz tam druk oświadczenia, w którym podajesz nazwę i adres firmy, rodzaj podstawowej, a także ewentualnie drugo- i trzeciorzędowej działalności, jakie masz zamiar prowadzić, oraz rodzaj własności i sposób finansowania działalności. Otrzymasz tam (najczęściej tego samego dnia) numer REGON, który będzie przypisany twojej firmie do końca jej istnienia. Zmienić go musisz tylko wtedy, gdy zmienisz podstawowy profil działalności.

KROK 3.
Urząd skarbowy
W ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia o wpisie do ewidencji, musisz zgłosić się do urzędu skarbowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania i dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej). NIP nadawany jest tylko raz i dożywotnio.
W firmie jednoosobowej twój NIP osobisty jest tożsamy z NIP-em firmy. Jeżeli więc masz swój NIP, to złożenie formularza NIP-1 będzie miało jedynie charakter aktualizacyjny, tzn. mający na celu zgłoszenie do urzędu skarbowego faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie spowoduje zmiany w numerze.
Jeżeli NIP-u nie masz, musisz o niego wystąpić (przy składaniu wniosku wymagane jest przedłożenie do wglądu urzędnikowi przyjmującemu wniosek oryginałów, np. zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze Regon).
Z chwilą uzyskania numeru NIP, musisz posługiwać się nim we wszystkich dokumentach, a także używać na wszelkich oficjalnych drukach firmowych, ofertach, wraz z numerem Regon umieścić na pieczątce.

KROK 4.

Bank – firmowe konto bankowe
Rachunek bieżący przedsiębiorca otwiera w dowolnym, wybranym przez siebie banku.

KROK 5.
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
Jeżeli myślałeś, że już wszystkie koszty są za tobą, to, niestety, jesteś w błędzie. Jednym z ważniejszych obciążeń prowadzącego działalność gospodarczą jest opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Obciążenie jest również dotkliwe dla pracowników.
Składki trzeba płacić za okres od dnia rozpoczęcia wykonywanej działalności do dnia zaprzestania działalności. Najpierw przedstawię, kto, jak, w jakiej wysokości płaci składki, na koniec wspomnę o możliwościach „niepłacenia tych składek” (wyjątków jest niewiele). Będziesz musiał się odnaleźć wśród płacących lub niepłacących składki.
Każdego pracownika, musisz ubezpieczyć. Pamiętaj, że w przypadku zwolnienia go musisz powiadomić o tym ZUS i go wyrejestrować.

KROK 6.
Sanepid i Państwowa Inspekcja Pracy
W przypadku zatrudniania pracowników musisz jeszcze zgłosić się do Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy i liczyć się w przyszłości z kontrolą ze strony tych urzędów.