Szkolne Ośrodki Kariery oraz inne miejsca, w których można szukać pomocy w zakresie doradztwa zawodowego

Szkolny Ośrodek Kariery jest miejscem, w którym praca z młodzieżą może przybierać różne formy: wykładów, prelekcji, treningów, szkoleń, kursów umiejętności i warsztatów grupowych, porad indywidualnych i samodzielnej pracy pod opieką szkolnego doradcy zawodowego.

Ponadto w miejscowościach o wyższej stopie bezrobocia, szczególnie na terenach wiejskich Szkolny Ośrodek Kariery często służy pomocą nie tylko uczniom konkretnej szkoły ale także wszystkim zainteresowanym i potrzebującym pomocy w zdobyciu informacji dotyczących rozwoju osobistego i kształtowania umiejętności mogących zaprocentować zdobyciem czy utrzymaniem satysfakcjonującego zatrudnienia.

Szkolne Ośrodki Kariery w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych zostały utworzone na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w latach 2003 – 2005. Organizacją konkursu, przekazywaniem środków grantowych oraz kontrolą prawidłowości powstawania i działalności Szkolnych Ośrodków Kariery zajęły się Ochotnicze Hufce Pracy.

SZKOLNE OŚRODKI KARIERY W MAŁOPOLSCE

1. Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
ul. Monte Cassino 31
30-324 Kraków

2. Zespół Szkół w Wolbromiu
ul. Pod Lasem 1
32-340 Wolbrom

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie
ul. Grabina 57
32-840 Zakliczyn

4. Zespół Szkół w Rudawie
ul. St. Polaczka 25
32-064 Rudawa

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku
ul. Piastowska 2
32-800 Brzesko

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku
ul. Witosa 4
33-180 Gromnik

7. II Liceum Ogólnokształcące im. Legionów Piłsudskiego w Limanowej
ul. Reymonta 3
34-651 Limanowa

8. Gimnazjum im. Jana Matejki
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

9. Zespół Szkół Ekonomicznych i Gospodarki Żywnościowej im. prof. Emila Godlewskiego
ul. Jagiellońska 17
32-830 Wojnicz

10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Tarnowska 23
33-160 Ryglice

11. Zespół Szkół Ogólnokształcących Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach
ul. Łuczkiewiczów 12
33-190 Ciężkowice

12. Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno- Terapeutyczna
ul. Szujskiego 25
33-100 Tarnów

13. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie
ul. Krzyska 17A
33-100 Tarnów

14. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
plac gen. J. Bema 3
33-100 Tarnów