Nagrody i stypendia dla uczniów I LO

Informujemy, że zdobywcą medalu Semper Primus i stypendium Fundacji I LO „Semper Primus” został Mikołaj Duch (absolwent klasy 3b).

Stypendium Fundacji I LO „Semper Primus”dla najlepszego olimpijczyka I LO w roku szkolnym 2019/2020 zarząd fundacji przyznał Jakubowi Hońdo (klasa 3g).

Fundacja „Semper Primus”, Dyrekcja szkoły, samorząd uczniowski oraz absolwenci, wychowankowie śp. profesora Tadeusza Sypka informują, że Laureatem II edycji Nagrody im. Tadeusza Sypka za rok 2019/2020 został Marcin Franciszek Kosiba otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 2228 zł.

Życząc Laureatom sukcesów w dalszej edukacji, zachęcamy obecnych uczniów a przyszłych absolwentów do ubiegania się o nagrody w kolejnych latach.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu