XI Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

Dwunastu uczniów klasy 2b (mat-fiz): Marek Hyży, Aleksander Kipiela, Kornel Kowalczyk, Błażej Krawczyk, Piotr Kubala, Jakub Lenkiewicz, Bogdan Łątka, Filip Płaneta, Ewa Serafińska, Bartosz Stężowski, Bartłomiej Tyka i Michał Urbaś wraz z opiekunem Markiem Lipińskim uczestniczyło w warsztatach International Masterclasses, Hands on Particle Physics zorganizowanych 5 marca w ZSME i TCKP w Tarnowie.

Podczas trwających 7 godzin zajęć, uczniowie kilku szkół mogli zapoznać się z badaniami prowadzonymi przez Europejską Organizację Badań Jądrowych. Wykłady i ćwiczenia prowadzili naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie.

Wykłady pozwoliły uczniom zapoznać się z klasyfikacją i podstawowymi własnościami cząstek elementarnych oraz metodami ich detekcji, a także badań prowadzonych w największym na świecie laboratorium, jakim jest Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) w CERN.

W drugiej części Warsztatów uczniowie na komputerach analizowali prawdziwe dane zebrane w eksperymencie LHCb. Zadaniem było poszukiwanie wśród wielu zarejestrowanych i zrekonstruowanych komputerowo śladów kaonów i pionów, cząstek kandydatów na krótkożyciowy mezon D0.

Praca w kilkudziesięciu dwuosobowych grupach uczniowskich pozwoliła w trzeciej części zajęć na scalenie danych i określenie dwóch parametrów poszukiwanego mezonu – masy i średniego czasu życia, którego wartość okazała się być w doskonałej zgodności (0,2%) z wartościami uzyskanymi przez naukowców.

Ostatnia godzina Warsztatów, to wideokonferencja z udziałem fizyków w CERN i uczniów z Paryża, Amsterdamu i Bolonii. Uczniowie mieli okazję wymienić się wynikami przeprowadzonych równolegle analiz danych oraz dokonać podsumowania całości Międzynarodowych Warsztatów z naukowcami w CERN.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu