Sukces w Przeglądzie Piosenki Angielskiej

kpasek dyplomUczennica klasy 2h Katarzyna Pasek zajęła III miejsce w XVI Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Angielskiej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Kasia wystąpiła z akompaniamentem na gitarze w wykonaniu ucznia ZST w Tarnowie Dominika Fitrzyka .

Organizatorem tego konkursu jest corocznie IV LO w Tarnowie.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu