I LO w czołówce szkół średnich

I Liceum Ogólnokształcące zajęło 12 miejsce w rankingu małopolskich szkół średnich opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej 21 kwietnia. – Klasyfikacja ta potwierdza słuszność naszych działań podejmowanych w ramach przygotowań uczniów do matury, olimpiad i konkursów – mówi Jadwiga Skolmowska, dyrektor I LO. Ocenie poddano 105 jednostek oświatowych. Na pierwszym miejscu niezmiennie od wielu lat plasuje się krakowskie V LO.

O pozycji w tabeli zadecydowały wyniki matur, liczba olimpijczyków oraz ilość stypendiów przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otrzymane dane podzielono przez liczbę wszystkich uczniów uczęszczających do konkretnej szkoły.

Oprócz „pierwszego” w rankingu gazety znalazły się także inne tarnowskie szkoły. III LO uplasowało się na 14 miejscu. II LO zajęło 42 lokatę. Dalsze miejsca przypadły Społecznemu Liceum w Tarnowie, mościckiemu IV LO oraz VII Liceum Ogólnokształcącemu.

Lokalne licea porównano również w kontekście samego egzaminu dojrzałości. I LO zajęło piątą lokatę w rankingu zdawalności matury z języka polskiego i biologii. W skali średniej z wszystkich przedmiotów tarnowską szkołę umieszczono na 13 miejscu.

 

źródło: www.tarnow.pl

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu