Konkurs języka angielskiego dla szkół podstawowych

Serdecznie zapraszamy uczniów I LO do udziału w szkolnym konkursie języka angielskiego sprawdzającym znajomość zasad słowotwórstwa, zatytułowanym WORD FORMATION CHALLENGE

I ETAP 13/03/2017, godz.9:00                                                                                                                              

II ETAP 03/04/2017, godz. 9:00

I etap konkursu obejmuje znajomość zasad słowotwórstwa na poziomie intermediate/upper intermediate (B1/B2).

Serdecznie zapraszamy uczniów I LO do udziału w szkolnym konkursie języka angielskiego sprawdzającym znajomość czasowników frazowych zatytułowanym PHRASAL VERBS CHALLENGE

I ETAP 6/03/2017, godz.9:00
II ETAP 30/03/2017, godz. 9:00

I etap konkursu obejmuje znajomość czasowników frazowych na poziomie upper intermediate.