Epidemiczna rzeczywistość zamknęła przed nami drzwi sal lekcyjnych, a jednocześnie wymusiła nowatorskie sposoby realizowania procesu edukacji. W trakcie zajęć rozwijających kreatywność „Sztuka filmowa” prowadzonych przez panią dr Grażynę Potępę młodzież w nowy sposób, a jednak aktywnie, uczestniczy w kulturze. Głównym celem wtorkowych spotkań uczniów klas drugich jest kształtowanie wrażliwości artystycznej, interpersonalnej, społecznej oraz wychowanie do wartości. W ramach realizacji tych zadań ostatnie zajęcia zdalne stały się przestrzenią dialogu ludzi młodych z aktorem teatralnym, serialowym i filmowym, panem Rafałem Zawieruchą.

Uczestnicy zajęć „Sztuka filmowa” przygotowali się do tego spotkania. Na wcześniejszych lekcjach poznali biografię Gościa, wysłuchali wywiadów, poznali Jego dokonania zawodowe, przygotowali pytania.

W trakcie wtorkowego spotkania online uczniowie mieli możliwość zadania swoich interesujących pytań, a nasz Gość cierpliwie, z humorem i życzliwie odpowiadał na nie. Dzięki temu dowiedzieliśmy się m.in. jak przebiegała droga pana Zawieruchy od marzeń o aktorstwie do ich zrealizowania, jak wygląda w praktyce proces przygotowywania się do roli teatralnej lub filmowej, o stresie przedpremierowym i sposobach jego przezwyciężania, o blaskach i cieniach pracy aktora, o radzeniu sobie z rozpoznawalnością. W czasie rozmowy nasz Gość podzielił się doświadczeniem pracy w teatrze, w serialu i wielu filmach. Opowiedział również o współpracy z Quentinem Tarantino, w trakcie której miał okazję pracować m.in. z L. DiCaprio, B. Pittem, A. Pacino czy M. Robbie.

Zaskakującym i fascynującym momentem spotkania była rozmowa o znaczeniu autentyczności zawodowej aktora, o warsztacie i emocjach jakie pozwalają „stać się postacią” a nie tylko ją odgrywać; o tym, że dobry aktor powinien „stać się” osobą, którą ukazuje odbiorcom. W tym kontekście Gość przybliżył nam osobowości i dokonania swych mentorów, mistrzów, wielkich polskich aktorów: Zbigniewa Zapasiewicza i Tadeusza Łomnickiego, zwracając uwagę na rolę autorytetu w życiu każdego człowieka.  Przy okazji zdradził nam również swoje marzenia dotyczące pracy reżyserskiej.

Na koniec wirtualnego spotkania pan Zawierucha podkreślił jak ważna w życiu jest wierność samemu sobie, zachęcał młodych ludzi do realizowania marzeń, nie poddawania się, do samozaparcia, pracowitości i wytrwałości. Przypomniał o konieczności szacunku do każdego człowieka oraz o wystrzeganiu się przekraczania granic, za którymi kryje się zło.  Zwrócił również uwagę uczniom na obowiązek dbania o język ojczysty i właściwy sposób zwracania się do ludzi, który nie obraża, nie dzieli, nie wyśmiewa, nie deprecjonuje.

Wtorkowe spotkanie z panem Zawieruchą było znakomitą okazją do bliższego poznania zawodu aktora. Ale bezcenne jest także to, że stało się okazją do uwrażliwienia młodych ludzi na dobro, prawdę i piękno.