Z przyjemnością informujemy, że szkolny projekt „O jeden poziom abstrakcji wyżej” został po raz kolejny objęty w roku 2021 patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Objęcie patronatem umożliwi kontynuację dotychczasowej współpracy z Instytutem Matematyki UJ w zakresie uczestnictwa młodzieży uzdolnionej matematycznie w wykładach, warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez uczelnię.