Uczennica Stefania Bogacz z klasy 1C wzięła udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym "Public Speaking Contest" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. Eliminacje do konkursu odbyły się 10 czerwca 2021 na platformie ZOOM. Temat pracy konkursowej to: "Climate change - a threat or an opportunity".

Celem konkursu jest popularyzowanie wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów.