10 czerwca 2021 r. uczniowie klasy 2Bg wzięli udział w wykładzie z matematyki w ramach Matematycznych Czwartków na UJW spotkaniu jak zwykle wystąpili  dr  Jerzy Szczepański, prof. UJ, dr hab. Anna Pelczar-Barwacz oraz prowadząca  wykład Dr Małgorzata Moczurad. Uczniowie wysłuchali wykładu  Teoria obliczeń niemożliwych. 

Współczesne komputery potrafią na bieżąco analizować olbrzymie ilości danych: wygrać z arcymistrzem szachowym lub w ułamku sekundy rozwiązać równanie, którego człowiek nigdy nie rozwiąże. Okazuje się, że urządzenia te nie mogą jednak odpowiedzieć na dowolne pytanie.  I właśnie  teoria obliczeń niemożliwych  zajmuje się problemami, które łatwo można zdefiniować, ale których nie można rozwiązać. W spotkaniu wzięli także udział  studenci matematyki i matematyki komputerowej, którzy chętnie odpowiadali na pytania na temat studiów matematycznych na UJ.