Ogłoszono wyniki XXXII edycji organizowanego pod auspicjami Rady Europy Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic), który ze względów pandemicznych odbył się dopiero 2 czerwca b.r. Do konkursu przystąpiły w naszej szkole klasy 1b, 1d, 1e, 1f,  które zajęły pierwsze cztery miejsca w województwie a także pierwsze cztery miejsca w regionie małopolski w kategorii SENIOR:

1 miejsce - kl.1b 

2 miejsce - kl.1e 

3 miejsce - kl.1d 

4 miejsce - kl.1f 

W konkursie tym uczniowie rozwiązywali zadania interdyscyplinarne, które  nawiązywały do konkretnych sytuacji życiowych i pokazywały zastosowanie matematyki w życiu codziennym oraz w innych dziedzinach nauki. Jedno z zadań podane było w wybranym języku obcym  i w tym języku należało zredagować rozwiązanie (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim lub włoskim).

Opiekunami uczniów są :  mgr R. Żywiec, mgr M. Foszcz, i mgr T. Zaucha

Gratulujemy !!!