Tegoroczni maturzyści będą mogli odebrać świadectwa egaminu maturalnego w dniu 5 lipca 2021r. w godz. 10:00 - 12:00  w wyznaczonych salach. W terminie późniejszym dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie uczniowskim po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 14 6888440).

Dokumenty odbiera się osobiście lub przez osobę upoważnioną. Wzór upoważnienia znajduje się TUTAJ. Upoważnienie musi być wcześniej przedłożone w sekretariacie szkoły osobiście przez absolwenta, a osoba wymieniona w upoważnieniu zgłasza się po odbiór świadectwa z dowodem osobistym.

3a - sala 2-8
3b - sala 1-1
3c - sala 2-6b
3d - sala 2-11
3e - sala 0-1
3g - sala 0-7
3k - sala 1-4