Informujemy, że Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa organizuje nabór wniosków o jednorazowe stypendium PMT dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2020/2021 w oparciu o przepisy uchwały Nr LIV/575/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Tarnowa jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w ramach tego programu (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 4141).


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w zakładce STYPENIDIA lub na stronie EDUNET.