W czwartek  21 października 2021 uczniowie klasy 3Bg wzięli udział w wykładzie z matematyki  w ramach Matematycznych Czwartków organizowanych  przez Instytut Matematyki UJ. W związku z epidemią koronawirusa cykliczne wykłady  dla  młodzieży szkolnej odbywają się teraz w formie zdalnej.

W spotkaniu z młodzieżą wystąpili : dr Jerzy Szczepański, dr hab. Anna Pelczar-Barwacz oraz prowadzący wykład dr Krzysztof Ciesielski.

Uczniowie wysłuchali wykładu pt. Matematyka wyborcza dotyczącego  różnych  systemów wyborczych w Europie. Pokazane zostały  elementy matematyki ukryte w  zasadach głosowania,  historia powstawania różnych metod wyborczych, a także rozmaite paradoksy wyborcze.

Po wykładzie  na pytania uczniów uczestniczących w spotkaniu o studia matematyczne na UJ odpowiadał Pan Andrzej Kukla. Znajduje on czas nie tylko na studia matematyczne na UJ, czym pasjonuje się jeszcze można zobaczyć tu