Dwie uczennice naszej szkoły wzięły udział w etapie rejonowym Olimpiady Filozoficznej: Emilia Kozik (klasa 3 A) oraz Wiktoria Rusiecka (1 C). Miło nam poinformować, że Emilia otrzymała rekomendację Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej do Zawodów Centralnych. 

Drugi etap OF polegał na napisaniu eseju na temat będący cytatem filozoficznym oraz na rozwiązaniu testu składającego się z zadań otwartych i wielokrotnego wyboru. Uczennice wykazały się ogromną wiedzą z kilku dyscyplin filozoficznych, wiedzą dotyczącą problemów filozoficznych oraz ogólną wiedzą z zakresu religii i kultury. Blokiem tematycznym, z którym Wiktoria i Emilia zmagały się były:
- filozofia w epoce przedsokratejskiej, 
- filozofia Sokratesa,
- filozofia Platona i neoplatonizm,
- filozofia Arystotelesa,
- starożytne koncepcje etyczne,  
- filozofia św. Augustyna,
- filozofia św. Tomasza z Akwinu,
- problemy filozofii średniowiecznej,
Obu uczennicom gratulujemy i dziękujemy za ogromny wkład pracy, czas poświęcony na lektury i wielkie zaangażowanie. Emili zaś życzy powodzenia!!!
Opiekunem naukowym uczennic jest dr Grażyna Potępa.