Zapraszamy do wzięcia udziału w "Spacerze tarnowskimi śladami artysty" organizowanym 6 i 10 kwietnia przez I LO i BWA z okazji 107. rocznicy urodziny Tadeusza Kantora - absolwenta naszej szkoły.


Spacer tarnowskimi śladami artysty

Środa 6.04.2022, godz. 12:00
Niedziela 10.04.2022, godz. 15:00

Zbiórka pod Multimedialnym Centrum Artystycznym, ul. Wałowa 25.
W przypadku niesprzyjającej pogody przejście do auli I LO (ul. Piłsudskiego 4), gdzie spacer zostanie przestawiony w formie prezentacji.
Wstęp wolny

Wydarzenie z udziałem tłumacza języka ukraińskiego.

*Informacja o wydarzeniu w języku ukraińskim poniżej.

Prowadzenie: Hanna Olszak, Aleksandra Habel, Wiktoria Krawczyk, Izabela Trela, Julia Marek / uczennice I LO
Opieka merytoryczna: mgr Agnieszka Wrzesień

Na uczestników spaceru czekają okolicznościowe pocztówki wydane przez BWA Tarnów, z miejscami w Tarnowie związanymi z biografią artysty oraz z reprodukcjami dzieł artysty, m.in. najstarszego znanego sygnowanego obrazu przedstawiającego Park Strzelecki oraz prac znajdujących się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Wydarzeniu towarzyszy specjalna tarnowska edycja plakatu Cricoteki, z portretem Tadeusza Kantora i jego słynnym cytatem „Nie można być ciągle na fali - trzeba być falą”, przypominająca biograficzne związki artysty z Tarnowem.


Tadeusz Kantor (ur. 6.04.1915 Wielopole Skrzyńskie, zm. 8.12.1990 Kraków)
Twórca awangardowy, malarz, rysownik, teoretyk sztuki, scenograf i reżyser, autor happeningów, wybitny reformator teatru XX wieku, jedna z najważniejszych postaci życia artystycznego w Polsce.

Artysta mieszkał w Tarnowie w latach 1924-1933. W 1933 roku zdał maturę w I Gimnazjum im. Brodzińskiego w Tarnowie (obecnie I LO).

Ogromnie się cieszę z inicjatywy Biura Wystaw Artystycznych, która przypomina, jak ważne dla Tadeusza Kantora były jego tarnowskie lata. Szczególnie cieszy mnie, że w działania zaangażowani są młodzi ludzie, co pokazuje, że sztuka artysty jest ważna i żywa także dziś, również dla pokolenia dekodującego w swoim codziennym doświadczeniu tak odmienną, cyfrową rzeczywistość. To dla nich tworzymy obecny program Cricoteki, starając się nieustannie aktualizować dziedzictwo Kantora poprzez konfrontowanie go z najnowszymi tendencjami zarówno w sztukach wizualnych, jak teatralnych i performatywnych. Serdecznie zapraszam do Cricoteki na nasze wystawy i wydarzenia.
Natalia Zarzecka – dyrektorka Cricoteki

I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie zawsze chętnie współpracuje z Biurem Wystaw Artystycznych, a tym razem jest dla nas projekt szczególnie ważny, gdyż dotyczy postaci absolwenta naszej szkoły. Tadeusz Kantor jest artystą nadal zbyt mało znanym w powszechnym odbiorze, gdyż jego dzieła mogą wydawać się trudne, a przecież był to twórca, który dokonał rewolucji w sztuce. Inicjatywy upamiętniające postać Kantora nie tylko mogą przybliżyć jego twórczość naszym uczniom, ale także zainspirować do przeróżnych form twórczości. Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych w imieniu własnym oraz naszych przewodniczek - uczennic kl. 2A  na spacer tarnowskimi śladami Tadeusza Kantora.
Agnieszka Wrzesień – nauczycielka I LO, opiekunka merytoryczna projektu

Polecamy:

- Wystawy i wydarzenia Cricoteki: https://www.cricoteka.pl/pl
- Obchody urodzin Tadeusza Kantora organizowane przez Wielopole Skrzyńskie: https://gokiw.wielopole-skrz.pl/2022/03/30/id-65973/107-rocznica-urodzin-tadeusza-kantora
- Spotkanie z Lechem Stangretem do wystawy inspirowanej tarnowskimi latami młodości Tadeusza Kantora („Jak się staje, kim się jest”, BWA Tarnów, 2013) – nagranie wideo: https://www.youtube.com/watch?v=vkEXVjbT9QA
- Wykład Urszuli Gieroń „Wielopole - historia i etnografia. Źródła Kantora” do wystawy inspirowanej tarnowskimi latami młodości Tadeusza Kantora („Jak się staje, kim się jest”, BWA Tarnów, 2013) – nagranie wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Gwv00WZTZjw


Organizator: Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie
Partnerzy: I LO w Tarnowie, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

Oprawa graficzna: Anna Zabdyrska


Tłumaczenie tekstu na język ukraiński: Gertruda Masło

 107 -й день народження Тадеуша Кантора
Прогулянка стежками художника в Тарнові
Проводять: учениці Ліцеї нoмер 1

Середа 6.04 на 12:00
Неділя 10 квітня на 15:00

Колекція в Мультимедійному Мистецькому Центрі / вул. Валова (Wałowa) 25, Тарнів

Вільний/безкоштовний вхід

Від участю перекладача україської мови


Тадеуш Кантор жив у Тарнові в 1924-1933 роках. У 1933 році склав іспит зрілості в Гімназії номер 1 ім. Бродзінського в Тарнові.

Я дуже радий ініціативою Бюро художніх виставок, яка нагадує, наскільки важливими були роки тарновьскі роки для Тадеуша Кантора. Я особливо насолоджуюсь цим, що молодь залучена до діяльності, що свідчить про те, що мистецтво митця є важливим і живим також сьогодні, також для покоління, яке розшифровує таку різну цифрову реальність у своєму повсякденному досвіді. Саме для них ми створюємо присутну програму «Крікотека», намагаючись постійно оновлювати спадщину Кантора, зіставляючи її з останніми тенденціями як у візуальному, так і в театральному та перформативному мистецтві. Сердечно запрошую вас до «Крікотеки» на наші виставки та заходи.
Наталія Зажецька - директор «Крікотеки»

1-ий Ліцей в Тарнові завжди готовий співпрацювати з Бюро художніх виставок, і цього разу для нас проект особливо важливий, оскільки стосується до випускника нашої школи. Тадеуш Кантор – художник, який ще занадто маловідомий широкому загалу, оскільки його художні твори можуть здатися складними, але він був художником, який здійснив революцію в мистецтві. Ініціативи, присвячені пам’яті Кантора, можуть не лише познайомити наших учнів із його творчістю, а й надихнути на різноманітні форми творчості. Від себе та від імені наших гідів – учениць 2А класу, щиро запрошую всіх пройти тарновськими стежками Тадеуша Кантора.
Аґнешка Вересень (Wrzesień) - вчитель Ліцеї №1, предметний керівник проекту