Łucja Wrzesień z kl. 3Eg zjęła III miejsce w IV Przeglądzie Twórczości Młodych Poetów organizowanym przez tarnowską Bibliotekę Publiczną. Opiekunem uczennicy jest pani mgr Ewa Ciesielczyk.