Zaproszenie dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie do udziału w stypendium dla wybitnych uczniów szkół średnich „Queen Hedvig Scholarship”.

Głównym organizatorem projektu „Queen Hedvig Scholarship” jest Queen Hedvig Academy, a organizatorami wspomagającymi projekt są Fundacja im. Księcia Józefa Poniatowskiego Wspomagania i Rozwoju Szkoły Nowoczesnej oraz Grupa Legalia Kancelaria Prawnicza Szczepanik.

Stypendium ma formę tygodniowego zagranicznego pobytu w renomowanej uczelni wyższej z terenu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz wizyty w wybranych przedsiębiorstwach badawczych z terenu Stanów Zjednoczonych Ameryki lub innych państw Ameryki Północnej.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Stypendium zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce „O szkole” dział „Stypendia”.