We czwartek, 21 kwietnia, odbył się szkolny etap X Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego organizowanego przez Wydział Filozofii KUL.
W naszej szkole do Konkursu przystąpiło dziewięć uczennic z klas pierwszych i drugich, które zmagały się z zadaniami logicznymi i problemami do uzasadnienia.
Celem Konkursu Logicznego jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. 
Opiekunką uczennic jest dr Grażyna Potępa.