"Każdy ma jakiś talent, trzeba go tylko odkryć... " 
 
Zapraszamy do udziału w konkursie.
 
Barbara Salawa – wieloletni nauczyciel języka polskiego I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Do historii naszego Liceum wpisała się jako organizatorka wyjazdów na festiwale i spektakle filmowe i teatralne. Sama również wspólnie z młodzieżą przygotowywała występy teatralne. Szczególnie ważnym zakresem jej działalności było kultywowanie humanistycznej tradycji Szkoły przez wystawianie na scenie utworów naszych wielkich Absolwentów (K. Brodzińskiego, J. Bielatowicza, R. Brandstaettera). Jej działania wynikały z rozumienia kultury jako zespołu wartości będących celem edukacji. Uczniowie Barbary Salawy odnosili liczne sukcesy w konkursach recytatorskich, Wiedzy o Filmie i olimpiadach polonistycznych. W tym roku mija 15 lat od śmierci pani prof. Barbary Salawy.
 
Zachęcamy wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego do pokazania swoich umiejętności w kategoriach: plastyczna, literacka, fotograficzna, rękodzieło.
 
Regulamin Przeglądu:
- w kategorii plastycznej należy przygotować pracę (temat, format, technika wykonania dowolna),
- w kategorii literackiej należy przedstawić fragment opowiadania własnego autorstwa (minimum 1 strona formatu A4) lub 2 wiersze,
- w kategorii fotograficznej należy przedstawić 3 zdjęcia (format i temat dowolny),
- w kategorii rękodzieło – do 3 wykonanych samodzielnie prac.
Wszystkie prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem z podaniem klasy i dostarczone do biblioteki szkolnej do 13 października 2022 roku.
Prace w kategoriach: plastyczna, literacka, fotograficzna i rękodzieło zostaną zaprezentowane w auli szkolnej  w ostatnim tygodniu października 2022 roku.
Jurorami w konkursie będą wszyscy uczniowie szkoły, którzy będą głosować na specjalnych kartach (każdy uczeń będzie mógł oddać tylko jeden głos na wybraną przez siebie kategorię). Głosowanie odbędzie się przy okazji zwiedzania wystawy.
 
Do prac należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodziców, które można pobrać tutaj.