W dniu 19.09.2022r. Uczniowie klas drugich uczestniczyli w lekcji samorządowej w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.

Lekcja odbyła się z udziałem Dyrektora Pana Dariusza Styrny oraz pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowiego Województwa Małopolskiego. Prelekcję w bardzo ciekawy sposób prowadził Pan Ireneusz Jakubek- znany dziennikarz radiowy. Celem tej lekcji było uświadomienie młodzieży roli społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie prawidłowych postaw. Uczniów zapoznano z kompetencjami i zadaniami organów władzy samorządowej ze szczególnym uwzględniem kompetnecji Sejmiku oraz Marszałka jako Przewodniczącego Zarządu Województwa  Małopolskiego. Przedtawiono bogatą ofertę edukacyjną i stypendialną. Zwrócono uwagę na możliwość pozyskiwania środków finsnowych na założenie działalności gospodarczej oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  Przedstawiono bogate dziedzictwo kulturowe Małopolski. Młodzież uświadomiła sobie rolę obywatela w państwie demokratycznym. Na zakończnie uczniowie byli nagradzani oraz otrzymali prezenty i upominki. Opiekunami grupy były Pani mgr Barabra Koprowska oraz Pani mgr Małgorzata Chrościńska-Opiła.