Uczniowie naszej szkoły: Wiktoria Kot kl 3c, Emilia Krupa kl 3c, Magdalena Bednarenko kl 4c zakwalifikowali się do kolejnego etapu Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH”, a do finału Olimpiady Wiedzy Chemicznej UJ zakwalifikowali się Wiktor Broda kl 3c oraz Adrianna Szostak kl 2g. Opiekunami uczniów dr inż. Agnieszka Kubala i dr Magdalena Świądro-Pietoń.

Projekt Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” realizowany jest od 2007/2008 r. Podstawowym celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, geografii z elementami geologii oraz informatyki. Udział w Ogólnopolskiej „Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH” pomaga w odkrywaniu talentów w obszarze nauk technicznych, jak i rozwijaniu umiejętności oraz zamiłowań z wyżej wymienionych dziedzin. Ogólnopolska „Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH” sprzyja lepszemu przygotowaniu młodzieży do wyzwań współczesnego świata, czyli wzrostu roli wiedzy i informacji przy coraz szybszym postępie naukowo-technicznym. Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH jest trójstopniową olimpiadą przedmiotową.

Celem Olimpiady Wiedzy Chemicznej UJ jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Wydział Chemii UJ czeka na wybitnie zdolnych, młodych chemików, którym chce zaproponować dalsze rozwijanie ich talentu, wiedzy i umiejętności.