12 kwietnia w pięknie położonym ośrodku "Niniwa" w Kokotku odbył się centralny etap Olimpiady Znajomości Afryki.

Jej celem jest promocja kontynentu afrykańskiego (przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek). Ponadto uczestnictwo w konkursie kształtuje postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwija postawy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie.

Finalistką tej Olimpiady została Weronika Turaj, uczennica klasy 2A, która ma możliwość otrzymania "indeksu" na wybranych uczelniach, ponieważ laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki są przyjmowani na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Zakres zagadnień olimpiady jest bardzo szeroki - dotyczy np. roli chrześcijaństwa w tworzeniu tożsamości afrykańskiej, ale także kształtowanie się narodów Afryki; ich wkład w historię; współistnienie i konflikty wewnątrz państwowe, przemiany ideowe, współczesne doktryny polityczne, ideologie i partie polityczne w Afryce oraz nierówności społeczne i ekonomiczne na kontynencie afrykańskim.

Serdecznie gratulujemy!