Dobiegła końca X edycja  Szkolnego Konkursu  Matematycznego„O jeden poziom abstrakcji wyżej”. Uroczyste  ogłoszenie wyników konkursu odbyło  się w dniu 28.04.2023 a wręczenia nagród i dyplomów dokonała Pani Dyrektor Jadwiga Skolmowska.

W wielomiesięcznych zmaganiach wzięło udział ponad 30 uczniów a  dziesięciu najlepszych wystartowało w etapie finałowym. Ostatni etap naszego konkursu wyłonił laureatów :

I miejsce  Maksymilian Czerniak (4b)

II miejsce Kinga Mokwa (4b)

III miejsce Mikołaj Sitko (3b)

Opiekunami uczniów są  mgr I.Jodłowska i mgr R.Żywiec.

Gratulujemy zwycięzcom oraz  finalistom a także dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej X edycji naszego konkursu. Duże słowa uznania kierujemy do najmłodszych uczniów z klas I-szych.

Organizatorami konkursu był Zespół Nauczycieli Matematyki I LO. Projekt ten, zmie­rza­jący do otoczenia opieką uczniów uzdolnionych matematycznie, został objęty patronatem Dziekana Wydziału Matematyki  i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.