Zachęcamy do skorzystania z rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Program skierowany jest do uczniów, którzy mają orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokumenty dostepne są w sekretariacie szkoły, a wnioski można składać do 6 września 2023r..