Tegoroczni maturzyści będą mogli odebrać świadectwa z egzaminu maturalnego w dniu 9 lipca 2024 r. w godz. 9:00 - 11:00 w wyznaczonych salach:

Klasy A, B – sala 1-5

Klasa C – sala IP

Klasy D, E – sala 1-11

Klasa F – sala 1-12

W terminie późniejszym dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty odbiera się osobiście lub przez osobę upoważnioną. Wzór upoważnienia znajduje się na stronie szkoły w zakładce matura. Upoważnienie musi być wcześniej przedłożone w sekretariacie szkoły osobiście przez absolwenta, a osoba wymieniona w upoważnieniu zgłasza się po odbiór świadectwa z dowodem osobistym.