"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to ażeby bardziej był, a nie tylko miał"
(JAN PAWEŁ II)

 

1. Organizacja roku szkolnego 2022/2023

- rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2022

- przerwa świąteczna: 23.12.2022 - 01.01.2023

          - ferie zimowe: 28.01.2023 - 12.02.2023

- przerwa świąteczna: 06.04.2023 - 11.04.2023

- zakończenie zajęć w klasach czwartych: 28.04.2023

- egzamin maturalny: 04.05.2023 - 23.05.2023

- testy diagnostyczne: 20 - 22.06.2023

- zakończenie roku szkolnego: 23.06.2023

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:   

 

     1 września 2022

     14 października 2022

     31 października 2022

     2 maja 2023

     4, 5, 8, 9 maja 2023

     9 czerwca 2023

      

2. Zespół wychowawców w roku szkolnym 2022/2023

I A - mgr Małgorzata Dulęba-Szpala
I B - mgr Paweł Gucwa
I C - dr inż. Agnieszka Kubala
I D - mgr Beata Chumińska
I E - mgr Tomasz Zaucha
I F - dr Magdalena Świądro-Piętoń
I G - mgr Mirosław Ilków

II A - dr Janusz Kowal
II B - mgr Anna Żak
II C - mgr Anna Komendacka
II D - mgr Agnieszka Wrzesień
II E - dr Paulina Minor-Wróblewska
II F - mgr Agnieszka Szewczyk
II G - mgr Anna Smoleń

III A - mgr Ewa Dembicka
III B - mgr Olga Jędrusiak
III C - mgr Małgorzata Krupa-Wróbel
III D - mgr Iwona Stec-Bień
III E - dr Grażyna Potępa
III F - mgr Marek Foszcz

IV A - mgr Barbara Koprowska
IV B - mgr Irena Jodłowska
IV C - mgr Katarzyna Kliś
IV D - mgr Barbara Mikulska
IV E - mgr Urszula Świerczek
IV F - mgr Wojciech Krakowski

 

3. Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

 

Zebrania dla Rodziców klas pierwszych:


06.09.2022, godz. 17:30 - spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami

       

Zebrania i konsultacje wychowawców i wszystkich uczących:

13.09.2022, godz. 17:30 - zebrania kl. II, III i IV 

        08.11.2022, godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje

        13.12.2022, godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje

        21.02.2023 - godz. 17:30 - zebrania kl. I, II, III i IV 

        28.03.2023, godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje

        18.04.2023 - godz. 17:30 - zebrania kl. IV

        30.05.2023, godz. 17:30 - 18:30 - zebrania kl. I, II i III  i konsultacje

              

4. PRAWA DZIECKA

5. INDYWIDUALNY TOK (PROGRAM) NAUKI

6. NAUCZANIE INDYWIDUALNE

7. Harmonogram pracy pedagoga szkolnego i pielęgniarkiPEDAGOG

PONIEDZIAŁEK: 7.30 - 11.30
WTOREK: 11.00 - 17.00
16.00 - 17.00 (dyżur dla rodziców)
ŚRODA: 7.30 - 11.30
CZWARTEK: 7.30 - 11.30
PIĄTEK: 7.30 - 11.30


PEDAGOG SPECJALNY

PONIEDZIAŁEK: 7:30 - 10:15
WTOREK: 12:30 - 16:45
ŚRODA: 12:15 - 16:30
CZWARTEK: 7:30 - 12:00
PIĄTEK: 7:30 - 11:00
 

PSYCHOLOG

codziennie: godz. 16:00 - 19:30

 

PIELĘGNIARKA

PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 15.00
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA: 8.00 - 15.00
CZWARTEK: 8.00 - 15.00
PIĄTEK: 12.00 - 15.00 

 

8. Rada Rodziców informuje, że istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców w sekretariacie szkoły.

9. Placówki specjalistyczne świadczące pomoc Szkole:

 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tarnów ul. Chyszowska 3, tel. 14 655 99 95

- Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna
Tarnów ul. Szujskiego 25, tel. 14 622 27 96

- Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
Tarnów Rynek 4/3, tel. 14 622 40 43

- Poradnia Specjalistyczna "ARKA"
Tarnów Plac Katedralny 6, tel. 14 621 01 91

- Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Tarnów ul. Szarych Szeregów 1, tel. 14 655 36 36

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Tarnów Al. Solidarności 5-9, tel. 14 626 99 40

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tarnów Al. Matki Boskiej Fatimskiej 9, tel. 14 688 20 20

 

- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
Tarnów, ul. Mostowa 6, tel 14 632 42 61
Dąbrowa Tarnowska, ul Jagiellońska 7, tel. 690 975 975
Lisia Góra, ul Sucharskiego 3a, tel. 690 975 975

 

       10. Dyżur Dyrektora Szkoły - wtorek, godz. 15:00 - 16:00