KLASA Z POSZERZONYM PROGRAMEM J.POLSKIEGO I HISTORII

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach: filologia polska, filologia angielska (specjalność: anglistyka i amerykanistyka), filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, skandynawistyka, slawistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, psychologia, pedagogika, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing medialny, Public Relations i innych kierunkach humanistycznych, filologicznych lub z dziedziny nauk społecznych.

Od klasy II każdy uczeń realizuje wybrane przez siebie zajęcia w ramach rozszerzenia uzupełniającego w wymiarze 6 godz. w cyklu.

 Istnieją następujące możliwości wyboru zajęć: matematyka stosowana, historia państwa i prawa, geografia statystyczna, biologia w medycynie, fizyka stosowana, chemia doświadczalna, informatyka w praktyce, literatura, historia sztuki, konwersatoria z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

 

KLASY Z POSZERZONYM PROGRAMEM MATEMATYKI I FIZYKI / INFORMATYKI

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, fizyka, fizyka techniczna, geofizyka, informatyka, architektura oraz na innych kierunkach przyrodniczych, politechnicznych i ekonomicznych.

Od klasy II każdy uczeń realizuje wybrane przez siebie zajęcia w ramach rozszerzenia uzupełniającego w wymiarze 6 godz. w cyklu.

Istnieją następujące możliwości wyboru zajęć: matematyka stosowana, historia państwa i prawa, geografia statystyczna, biologia w medycynie, fizyka stosowana, chemia doświadczalna, informatyka w praktyce, literatura,  historia sztuki, konwersatoria z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

 

KLASY Z POSZERZONYM PROGRAMEM BIOLOGII I CHEMII

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach: medycyna, farmacja, biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczno-medyczna, ochrona środowiska, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska.

Od klasy II każdy uczeń realizuje wybrane przez siebie zajęcia w ramach rozszerzenia uzupełniającego w wymiarze 6 godz. w cyklu.

Istnieją następujące możliwości wyboru zajęć: matematyka stosowana, historia państwa i prawa, geografia statystyczna, biologia w medycynie, fizyka stosowana, chemia doświadczalna, informatyka w praktyce, literatura, historia sztuki, konwersatoria z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

 

KLASA Z POSZERZONYM PROGRAMEM MATEMATYKI I GEOGRAFII

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach:matematyka, geografia, geologia, geodezja, ekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka, stosunki międzynarodowe, geografia, oceanografia, geografia przestrzenna, geologia i innych kierunkach nauki o ziemi.

Od klasy II każdy uczeń realizuje wybrane przez siebie zajęcia w ramach rozszerzenia uzupełniającego w wymiarze 6 godz. w cyklu.

Istnieją następujące możliwości wyboru zajęć: matematyka stosowana, historia państwa i prawa, geografia statystyczna, biologia w medycynie, fizyka stosowana, chemia doświadczalna, informatyka w praktyce, literatura, historia sztuki, konwersatoria z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

 

KLASA Z POSZERZONYM PROGRAMEM MATEMATYKI I J. ANGIELSKIEGO

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach:ekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka, matematyka, matematyka stosowana, filologia angielska (specjalność: anglistyka i amerykanistyka), lingwistyka stosowana, kulturoznawstwo, marketing medialny, Public Relations, politechnicznych i ekonomicznych.

Od klasy II każdy uczeń realizuje wybrane przez siebie zajęcia w ramach rozszerzenia uzupełniającego w wymiarze 6 godz. w cyklu.

Istnieją następujące możliwości wyboru zajęć: matematyka stosowana, historia państwa i prawa, geografia statystyczna, biologia w medycynie, fizyka stosowana, chemia doświadczalna, informatyka w praktyce, literatura, historia sztuki, konwersatoria z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.