SAPERE AUDE

"Sukces i szacunek zdobywa się pracą i osobistym zaangażowaniem"  

460 lecie I LO - wykładowca prof. dr hab. Andrzej Szytuła

We czwartek 12.12.2019 r. gościliśmy w auli szkolnej prof. dr. hab. Andrzeja Szytułę absolwenta I LO - rocznik matury 1958 r., fizyka, wieloletniego kierownika Zakładu Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Andrzej Szytuła przyjął zaproszenie do wygłoszenia wykładu Profesor Karol Olszewski – pionier kriogeniki i ekologii. Wykładu w ramach obchodów 460-lecia naszej szkoły wysłuchała młodzież klas matematyczno-fizycznych: 1b, 1bg i 3h.

To już kolejny raz, jak w murach naszej szkoły gościmy p. prof. A. Szytułę.

Na przełomie lat 2009/2010 był inicjatorem wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej absolwentowi naszej szkoły z 1866 r. prof. Karolowi Olszewskiemu, który wraz z prof. Zygmuntem Wróblewskim w r. 1883, jako pierwszy na świecie skroplił uważane za trwałe składniki powietrza: azot i tlen. Podczas sesji popularno-naukowej zorganizowanej z tej okazji w Sali Lustrzanej wygłosił jeden z kilku okolicznościowych wykładów dotyczących skroplenia. Postać i osiągnięcia prof. Karola Olszewskiego przedstawił w marcu 2013 r. podczas zorganizowanej w I LO sesji popularno-naukowej z okazji 130-lecia skroplenia azotu i tlenu.

W tym roku prof. A. Szytuła zaprezentował młodzieży osobę Karola Olszewskiego nie tylko jako genialnego naukowca, który samodzielnie skroplił, jako pierwszy również kilka innych gazów, przez co dał Krakowowi na dwa ostatnie dziesięciolecia XIX w. miano ziemskiego bieguna zimna, ale również jako pioniera ekologii.

Omówił podjęte w latach 70-tych XIX stulecia przez K. Olszewskiego badania wód rzecznych i studziennych w Krakowie oraz najbliższej okolicy oraz ich analiza chemiczna przyczyniły się do podjęcia na początku XX w. przez radnych Krakowa czy Tarnowa budowy wodociągów miejskich oraz zakładów uzdatniania tych wód do celów spożywczych. Olszewski dokonał również analizy wód uzdrowiskowych Rabki, Krynicy, Muszyny czy Szczawnicy oraz wód tatrzańskich stawów i potoków.

Wykład spotkał się z ciepłym przyjęcie młodzieży, które prof. Szytuła podsumował wpisem do Księgi Pamiątkowej Zjazdu 460-lecia „ … miło jest spotkać się ze ”starą budą” i naszymi następcami. Spotkanie jest próbą zainteresowania przeszłością w osobie prof. Karola Olszewskiego, naszego starszego kolegi, które powinno mobilizować (młodzież) do dalszego poszukiwania wiedzy”.

Witamy

na stronach
I Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnowie.

Jest to najstarsze tarnowskie liceum i jedna
z siedmiu najstarszych tego typu szkół w Polsce.

460 lat tradycji

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"
potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

jest wśród najlepszych liceów
w Polsce sklasyfikowanych
w
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł
"Srebrnej Szkoły 2019".

sukcesy

chor

radio szkolne2

Edukacja prawna

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu