460 lecie I LO – wykładowca: dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

W czwartek 24.10.2019 odbył się  kolejny wykład w ramach imprez towarzyszących obchodom Jubileuszu  460–lecia I LO. Wykład pt „Krótka rzecz o staropolskich dziejach szkolnictwa tarnowskiego i jego uczniów” wygłosił dr Łukasz Kossacki-Lytwyn. Pan doktor w ciekawy sposób przedstawił nam rzeczywistość (stroje, zwyczaje) staropolską ze szczególnym uwzględnieniem oświaty tarnowskiej, w tym naszej szkoły. W tym wydarzeniu wzięły udział klasy o profilu humanistycznym a temat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

Dr Łukasz Kossacki-Lytwyn jest absolwentem I LO, pracuje jako adwokat i jest współwłaścicielem kancelarii JGBS Biernat&Partners S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Historia jest jego pasją, stąd w niecałe dwa lata po magisterium ukończył studia III stopnia uwieńczone stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych. Od 6 lat związany z Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu