Rekolekcje - dzień 3

"Co zrobić, aby życie nabrało sensu? Aby nie było w nim nudy? Trzeba się na nowo zakochać! Prawdziwie zakochać w Panu Bogu" - takie przesłanie usłyszeli uczestnicy ostatniego dnia rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez ks. Józefa Partykę.
Miłość Boga do nas najbardziej wyraźnie widać w akcie oddania życia na krzyżu. I dlatego na początku spotkania do Katedry został uroczyście wniesiony Krzyż. Każdy z nas miał możliwość osobistej adoracji krzyża oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Trzydniowe rekolekcje zakończyliśmy Eucharystią.
 W tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia - księdzu rekolekcjoniście, katechetom oraz uczniom zaangażowanym w oprawę muzyczną i służbie liturgicznej ołtarza.
Niech czas wielkopostnego zamyślenia przyniesie błogosławione owoce w naszym życiu!

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu