Odnowienie po 50-latach doktoratu prof. Andrzeja Szytuły

We wtorek 3.03.2020 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po 50 latach odnowiony został doktorat prof. dr. hab. Andrzeja Szytuły, absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Rocznik matury 1958.
Uroczystego odnowienia doktoratu może dostąpić doktor Uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla Uniwersytetu lub społeczeństwa. Stosowną Uchwałę w przypadku prof. A. Szytuły podjęła Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
Uroczystość odbyła się zgodnie z tradycją Uniwersytetu. Do Auli Collegium Novum jubilat wkroczył w orszaku osób, któremu przewodniczył rektor UJ, w otoczeniu członków Rady Wydziału z dziekanem WFAIS i dyrektorem IF. Wszyscy w stosownych w togach.
Głównymi punktami oficjalnej części uroczystości była wygłoszona przez prof. Rafała Abdank-Kozubskiego laudacja na cześć prof. A. Szytuły oraz odczytane w języku łacińskim przez p. dziekan prof. Ewę Gudowską-Nowak odnowienie nadania tytułu doktora nauk fizycznych.
Z laudacji zebrani mogli dowiedzieć o drodze zawodowej jubilata, którą od chwili rozpoczęcia studiów na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, związał z krakowską Alma Mater.
Przez 40 lat kierował Zakładem Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki UJ, a w latach 1991-93 był dyrektorem tego Instytutu. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1996 r. Kilkudziesięcioletnia działalność Profesora zaowocowała współautorstwem ponad 570 artykułów naukowych, które doczekały się ponad 5 tys. cytowań.
Był opiekunem 49 prac magisterskich oraz promotorem 20 prac doktorskich. Ponad 150 razy wystąpił w roli recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o nadanie tytułu profesora.
Od roku 1990 jest on członkiem Komitetu Krystalografii PAN, a przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Krystalografii Fizycznej. Od roku 1997 jest przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów, a w latach 1998-2005 był członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów.
W drugiej, mniej oficjalnej części uczestnicy uroczystości składali jubilatowi życzenia i gratulacje oraz przekazywali okolicznościowe adresy od instytucji i osób prywatnych. Życzenia i gratulacje od dyrekcji, grona nauczycielskiego oraz całej społeczności I LO w Tarnowie przekazał jubilatowi mgr Marek Lipiński. Wspomniał przy tym udział prof. A. Szytuły w przywróceniu naszej szkole i Tarnowowi pamięci absolwenta c.k. Gimnazyum z 1866 r. prof. Karola Olszewskiego, który skroplił składniki powietrza: azot i tlen oraz wmurowania w budynku I LO  w 2010 r. tablicy upamiętniającej wielkiego naukowca.
Więcej informacji można znaleźć na stronie WFSIS UJ:
https://fais.uj.edu.pl/wydzial/reportaze/-/journal_content/56_INSTANCE_8AfLQeBmM1sp/41628/144831643

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu