Nagroda im. Profesora Tadeusz Sypka

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy - Przyszli Absolwenci,

pomimo  pandemii i nauczania zdalnego  zapraszamy Was do złożenia wniosku i ubiegania się o nagrodę im Profesora Tadeusz Sypka. Jako fundatorzy zapewniliśmy środki finansowe i nie widzimy powodu, dla którego  nie można wyłonić laureatki czy laureata.

W roku 2020 będzie to już druga edycja konkursu. Laureatem I edycji za rok 2018/2019  został Kacper Krzysztof Moździerz a uroczyste wręczenie nagrody  odbyło się podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

086

Mamy nadzieję, że wspólnie pokonamy trudności i życie jaki znamy i uważamy za normalne powróci.

Życząc  sukcesów na egzaminie maturalnym i w dalszej edukacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

Regulamin przyznawania Nagrody im. prof. Tadeusza Sypka

Wniosek o przyznanie nagrody  – Załącznik nr 1

Regulamin pracy komisji i wyboru laureata – Załącznik nr 2

Uwaga:

Ze względu na obecną, nieprzewidywaną sytuację w oświacie , informujemy, że w roku 2020 niektóre punkty Regulaminu przyznawania Nagrody im. prof. Tadeusza Sypka ulegają poniższej modyfikacji :

w pkt 2.

  • Termin złożenia wniosku  ustala się na: dzień 1 czerwca 2020.
  • Dopuszcza się złożenie wniosku w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wniosek w formie fizycznej należy  uzupełnić przed pracami komisji wyłaniającej laureata.
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły nie będzie obowiązkowa na etapie składania wniosku. Kopię świadectwa należy uzupełnić przed pracami komisji wyłaniającej laureata.
  • Osoby składające wniosek zostaną poinformowane o terminie złożenia dokumentów w oryginale  na 14 dni przed ustalonym terminem. Ze względu na  obiektywne przeszkody komisja może odstąpić od wymogu złożenia papierowej wersji dokumentów.

w pkt 5

  • termin przyznania nagrody oraz

w pkt 8

  • sposób wręczenia nagrody, 

zostaną dostosowane do sytuacji i  terminu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.  Przekazanie nagrody pieniężnej nastąpi we wrześniu 2020 . Uroczystość wręczenia nagrody będzie dostosowana do okoliczności  we wrześniu/październiku 2020.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość kolejnych ewentualnych zmian w zależności od rozporządzeń władz państwowych i decyzji dyrekcji szkoły.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu