mLegitylacja

mlegitymacja1Informujemy, że nasza Szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. Już teraz na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, Szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji. Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Szczegółowe informacje dotyczące mLegitymacji oraz wniosek znajdują się na stronie szkoły w zakładce Dokumenty Szkoły – Regulaminy - mLegitymacja - oraz w sekretariacie szkoły tel. 14 6888440.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu