Spotkanie dla rodziców klas pierwszych

Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkanie z Dyrektorem szkoły i wychowawcami, które odbędzie się 2 września 2020 r. (środa) w hali sportowej (wejście z dziedzińca od ul. Kopernika) wg następujacego harmonogramu:

godz. 17:15 - klasy: 1a (pol. - hist.), 1b (mat. - fiz.), 1c (biol. - chem.)

godz. 18:30 - klasy: 1d, 1e, 1f (mat. - ang.)

 

Przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk przez wejściem do szkoły oraz przestrzegania zasady zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą na terenie szkoły. Prosimy o zabranie własnego długopisu.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu