Projekt „Zdalna szkoła +”

Logotyp szkolaplus

plakat d

W ramach projektu „Zdalna szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego przez Gminę Miasta Tarnowa, pięć laptopów trafiło do I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wypożyczenia sprzętu. Dostępny poniżej jest również wniosek oraz umowa użyczenia.

Do pobrania:

regulamin

wniosek

umowa

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu