Kazimierz Brodziński – znak migowy „broda”

Jubileusz 460-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie stał się okazją do przybliżenia patrona naszej szkoły - Kazimierza Brodzińskiego, który jest uważany za najwybitniejszego polskiego przedstawiciela preromantyzmu i za znakomitego poetę sentymentalnego.

Jego osoba łączy ze sobą trzy, pozornie zupełnie nie związane ze sobą miejsca: nasze tarnowskie liceum, Polski Związek Głuchych oraz grupę skał w lesie niedaleko Lipnicy Murowanej.

Kazimierz urodził się 8 marca 1971 roku w Królówce koło Bochni. To w tamtych okolicach czerpał natchnienie do swoich utworów. Na górze Patrotna niedaleko Lipnicy Murowanej znajduje się malownicza formacja skalna, którą w 1938 roku nazwano na cześć poety "Kamienie Brodzińskiego". To tam od 5 lat odbywają się zjazdy integracyjne klas pierwszych naszej szkoły, której absolwentem jest właśnie Kazimierz Brodziński. Naukę w Gimnazjum Tarnowskim rozpoczął w 1803 roku, a w 1921 roku ogłoszono go jej patronem. A jak to wszystko łączy się z Polskim Związkiem Głuchych? Otóż już w 1896 roku nadano jednej z tarnowskich ulic imię Kazimierza Brodzińskiego. Dzisiaj przy tej ulicy znajduje się oddział terenowy PZG.

Dzięki współpracy z ks. Damianem Migaczem, diecezjalnym duszpasterzem niesłyszących, jeszcze przed wakacjami gościliśmy w naszej szkole osoby niesłyszące, które opowiedziały nam o różnych problemach, z którymi zderzają się na co dzień oraz przybliżyły nam kulturę osób głuchych. Mieliśmy również możliwość poznać podstawy języka migowego. To zainspirowało grupę uczniów do przygotowania filmu o Patronie i przetłumaczeniu go na język migowy, aby przybliżyć jego postać także osobom niesłyszącym.

W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy ks. Damianowi za cierpliwość i poświęcony nam czas oraz przygotowanie nas do nagrania filmu. Liczymy na dalszą współpracę!

FILM O PATRONIE I LO

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu