Złaz integracyjny "Uśmiech jesieni"

Powitaliśmy jesień! W środę 9 października grupa wolontariuszy pod opieką s. Agnieszki Lampasiak udała się na VI Integracyjny Złaz Przyrodniczo-Edukacyjny „Uśmiech jesieni”. Spotkanie zorganizowało Koło PTTK „WŁÓCZYKIJE” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie. Wzięło w nim udział prawie 100 osób z różnych placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne oraz wolontariusze z I i VII LO w Tarnowie.

Po pokonaniu dwukilometrowej trasy uczestnicy dotarli do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, a następnie pod opieką pracowników Parku przeszli ścieżkę przyrodniczą, na której mogli zapoznać się z ciekawymi zjawiskami przyrodniczymi oraz wieloma chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. Na koniec spotkania odbyło się wspólne grillowanie i rozdanie pamiątkowych dyplomów.

Celem Złazu oprócz kształtowania postaw proekologicznych oraz popularyzacji wśród dzieci i młodzieży ochrony przyrody była integracja dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu