W środę 16.10.2019 odbył się  kolejny wykład w ramach imprez towarzyszących obchodom Jubileuszu  460–lecia I LO. W tym dniu młodzież naszej szkoły wzięła udział  w spotkaniu z prof. dr hab. Edwardem Tutajem – matematykiem, wieloletnim pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim  UJ w Krakowie i PWSZ w Tarnowie a także absolwentem I LO.

W dn.11.10.19 młodzież naszej szkoły miała okazję spotkać spotkać się z panem Bogdanem Renczyńskim, który w latach 1980-1992 pracował z Tadeuszem Kantorem jako aktor teatru Cricot 2.  Nasz gość wspominał wielkiego absolwenta ILO. Tadeusz Kantor, wybitny awangardowy artysta, uczęszczał do Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w latach 1925-1933. Dla Bogdana Renczyńskiego spotkanie twórcy "Umarłej klasy" było doświadczeniem, jak się wyraził, "zmieniającym jego życie, gdyż Kantor był papieżem awangardy w Polsce", a jego sława sięgała i sięga do dziś daleko poza granice naszego kraju.

Powitaliśmy jesień! W środę 9 października grupa wolontariuszy pod opieką s. Agnieszki Lampasiak udała się na VI Integracyjny Złaz Przyrodniczo-Edukacyjny „Uśmiech jesieni”. Spotkanie zorganizowało Koło PTTK „WŁÓCZYKIJE” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie. Wzięło w nim udział prawie 100 osób z różnych placówek zrzeszających osoby niepełnosprawne oraz wolontariusze z I i VII LO w Tarnowie.

Papież Franciszek ogłosił październik 2019 Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego „Maximum illud”, w którym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego. Taki jest też cel tego „nadzwyczajnego” miesiąca – przyczyniać się do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa.