Zapraszamy do obejrzenia wystawa z okazji 140-ej rocznicy śmierci Fiodora Dostojewskiego.

Z przyjemnością informujemy, że szkolny projekt „O jeden poziom abstrakcji wyżej” został po raz kolejny objęty w roku 2021 patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Objęcie patronatem umożliwi kontynuację dotychczasowej współpracy z Instytutem Matematyki UJ w zakresie uczestnictwa młodzieży uzdolnionej matematycznie w wykładach, warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez uczelnię.

Epidemiczna rzeczywistość zamknęła przed nami drzwi sal lekcyjnych, a jednocześnie wymusiła nowatorskie sposoby realizowania procesu edukacji. W trakcie zajęć rozwijających kreatywność „Sztuka filmowa” prowadzonych przez panią dr Grażynę Potępę młodzież w nowy sposób, a jednak aktywnie, uczestniczy w kulturze. Głównym celem wtorkowych spotkań uczniów klas drugich jest kształtowanie wrażliwości artystycznej, interpersonalnej, społecznej oraz wychowanie do wartości. W ramach realizacji tych zadań ostatnie zajęcia zdalne stały się przestrzenią dialogu ludzi młodych z aktorem teatralnym, serialowym i filmowym, panem Rafałem Zawieruchą.

Aleksandra Łabno, uczennica kl. 3A, została laureatką XVI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO „O LAUR ZAWODZIAŃSKI” pod hasłem „DWA TYSIĄCE DWUDZIESTY”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich. Ich zadaniem było napisanie wiersza nawiązującego do tematu konkursu: „DWA TYSIĄCE DWUDZIESTY”. Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi 164 utworami przyznało 5 nagród i 8 wyróżnień. Zwyciężczyni gratulujemy!