bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

460 lecie I LO – wykładowca: dr Łukasz Kossacki-Lytwyn

W czwartek 24.10.2019 odbył się  kolejny wykład w ramach imprez towarzyszących obchodom Jubileuszu  460–lecia I LO. Wykład pt „Krótka rzecz o staropolskich dziejach szkolnictwa tarnowskiego i jego uczniów” wygłosił dr Łukasz Kossacki-Lytwyn. Pan doktor w ciekawy sposób przedstawił nam rzeczywistość (stroje, zwyczaje) staropolską ze szczególnym uwzględnieniem oświaty tarnowskiej, w tym naszej szkoły. W tym wydarzeniu wzięły udział klasy o profilu humanistycznym a temat spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

Dr Łukasz Kossacki-Lytwyn jest absolwentem I LO, pracuje jako adwokat i jest współwłaścicielem kancelarii JGBS Biernat&Partners S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Historia jest jego pasją, stąd w niecałe dwa lata po magisterium ukończył studia III stopnia uwieńczone stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych. Od 6 lat związany z Ośrodkiem Koordynacyjnym Szkół Praw Obcych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu