KANGUR MATEMATYCZNY 2019

21 marca 2019 roku (czwartek) odbędzie się w Polsce dwudziesta ósma edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KANGUR”. W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają uczestnikom szansę zdrowej rywalizacji. W tym roku każdy uczestnik Konkursu otrzyma w prezencie układankę przestrzenną - K U L A - B R E L O C Z E K.

KOSZT UCZESTNICTWA : 9 zł

CZAS  TRWANIA  KONKURSU : 75 MINUT

REGULAMIN KONKURSU            KARTA ODPOWIEDZI

UWAGA ! Zachęcam do próbnego wypełnienia karty odpowiedzi (czarnym kolorem), aby uniknąć pomyłek w dniu konkursu, gdyż źle wypełniona karta odpowiedzi może spowodować dyskwalifikację !

Podczas konkursu zabronione jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności.

Szkolny koordynator konkursu - mgr Tomasz Zaucha

 

ZAPISY  DO DNIA  30  STYCZNIA  2019 r.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu