Uczeń klasy III B Przemysław Janiszewski został laureatem I stopniaKonkursu "O Złoty Indeks Politechniki Śląskiej " z matematyki w edycji 2020/2021. Organizatorem konkursu jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest organizowany corocznie w kolejnych edycjach. 

Konkurs jest dwuetapowy. Etap pierwszy polega na zdalnym rozwiązaniu zadań opublikowanych na platformie konkursowej, a etap drugi przeprowadzany jest w formie wybranej przez Organizatora - w tym roku stacjonarnie w formie zadaniowej. Tytuł laureata I stopnia uzyskuje 10 najlepszych uczestników. Gratulujemy uczniowi wspaniałego wyniku!